Lumpeks

fot. Katarzyna Korona

Louis Laurain : trąbka

Pierre Borel : saksofon

Olga Kozieł : śpiew, baraban & bębenek

Sébastien Beliah : kontrabas

Lumpeks to francusko-polski zespół założony przez francuskiego kontrabasistę mieszkającego w Warszawie – Sébastiena Beliah. Założył Lumpeks zapraszając dwóch francuskich wybitnych improwizatorów sceny jazzowej – są nimi Pierre Borel (saksofon) oraz Louis Laurain (trąbka) oraz utalentowaną śpiewaczkę i barabanistkę Olgę Kozieł. Zespół tworzy rozważne połączenie jazzu i polskiej, wiejskiej muzyki tanecznej. Z tego połączenia znoszącego granice, powstał osobliwy styl żonglujący energetyczną improwizacją jazzową i siłą polskiej muzyki tanecznej.

Lumpeks zdobył najwyższą nagrodę podczas Festiwalu Nowa Tradycja.
Jury uzasadniło przyznanie Grand Prix tymi słowami : « Swobodna, odważna, pełna wyobraźni i wyczucia interpretacja tradycji muzycznych. » Piotr Kędziorek – Polskie Radio 

okładka płyty
fot. Jakub Knera
fot. Wojciech Kusiński

Pieśni Stanisława Brzozowego

Stanisław Brzozowy (1901-1980)

Był wybitnym śpiewakiem kurpiowskim posiadającym bogaty repertuar pieśni religijnych i świeckich. Brzozowy za życia nie został doceniony w szerszym kręgu niż lokalna społeczność – nie wystąpił na żadnym przeglądzie, pokazie, ani festiwalu. Sprawował natomiast służbę śpiewaka pogrzebowego, a w Krobi i okolicach był znany ze śpiewania niemal przez cały dzień podczas prac gospodarskich. Kontynuował tradycje muzyczne Kurpiów Zielonych wykonując pieśni swojego ojca Leona – również wybitnego śpiewaka. Przyczynił się do kontynuacji tradycji śpiewaczych przez jego córki. Styl śpiewaczy Stanisława Brzozowego jest unikalny – oprócz elementów stylu śpiewaczego charakterystycznego dla kurpiowskich śpiewaków (używanie rezonatora piersiowego, szeptany przedtakt, użycie glissand, gwarowość z śpiewie), zawiera niepowtarzalne elementy indywidualnego stylu (bogata melizmatyka, apokopa, improwizacja muzyczna, ornamentyka oraz specyficzne zakończenie fraz muzycznych określane przez siebie samego jako „kulasiki”). Tym samym, repertuar śpiewaka stanowi bardzo ciekawy materiał do pracy. Zajmuję się tym repertuarem od kilkunastu lat.

Wołyń w pieśniach

Wołyń w pieśniach – projekt poświęcony muzyce, opowieściom i wspomnieniom zachowanym w pamięci przedwojennych mieszkańców województwa wołyńskiego poznanym podczas spotkań z mieszkańcami terenów położonych nad dwoma brzegami naturalnej granicy między Polską a Ukrainą, którą wyznacza rzeka Bug.
W pieśniach – melodie, słowa i harmonie stanowią przeplatankę wpływów muzyki ukraińskiej, polskiej i żydowskiej i innych, jako że dawny Wołyń zamieszkany był przez Polaków, Ukraińców, Żydów, Niemców, Czechów, Rosjan. Mieszkańcy byli wyznań: prawosławnego, rzymskokatolickiego, mojżeszowego, ewangelickiego. Ta wielobarwność, wielokulturowość widoczna jest w muzyce, języku, zwyczajach i obrzędach.

Projekt, koncert i wydana płyta oparte są głównie na wynikach samodzielnych badań terenowych autorki projektu. Zarejestrowane są i wykonane będą pieśni weselne, żniwne, o miłości, doli, tęsknocie.

Wykonanie: Olga Kozieł, Anna Jurkiewicz, Julia Biczysko, Anna Jakowska, Jagna Knittel, Karolina Podrucka