january
23/01 Warszawsko-Lubelska Orkiestra Dęta, Galeria Nizio, Warszawa
29/01 Zvanai, nagrania

february
1/02 zespół Z Lasu, Wydział Biologii UW, Warszawa
28/02 Warszawsko-Lubelska Orkiestra Dęta, Nowy Świat Muzyki, Warszawa

march
18/03 Lumpeks, Strefa, Kraków [CONCERT POSPONED TO 12/11]
19/03 Lumpeks, Spatif, Warszawa [CONCERT POSPONED_DATE SOON]
20/03 Lumpeks, Festiwal Etniesy, Bydgoszcz [CONCERT POSPONED TO 13/11]
21/03 Wołyń w pieśniach, Warszawa [CONCERT POSPONED TO 15/11]
28/03 Pieśni Przejścia, Warszawa [CONCERT POSPONED_DATE SOON]
29/03 Pieśni Przejścia, Miedźno k/Częstochowy [CONCERT POSPONED_DATE SOON]

april
03/04 live music to film projection, Festiwal kina niemego, Warszawa [EVENT POSPONED_DATE SOON]
20-25/04 Z Lasu, Festiwal Wszystkie Mazurki Świata, Warszawa [CONCERT CANCELLED]

may
7/05 Kabouters, Paryż [CONCERT CANCELLED]
9/05 Warszawsko-Lubelska Orkiestra Dęta, Festiwal Grzesiuka, Warszawa [CONCERT CANCELLED]
11-13/05 MUJI project, nagrania
15/05 Lumpeks, Festiwal Nowa Tradycja, Warszawa [CONCERT POSPONED_DATE SOON]
23/05 Warszawsko-Lubelska Orkiestra Dęta, Festiwal KODY, Lublin [CONCERT POSPONED_DATE SOON]

june
14/06 Kabouters, Poitiers [CONCERT CANCELLED]

july
2/07 LUMPEKS, Festiwal Skrzyżowanie Kultur, Kraków
9/07 LUMPEKS, Festiwal Dźwięki Północy, Gdańsk [CONCERT POSPONED_DATE SOON]

november

12/11 18/03 Lumpeks, Strefa, Kraków
13/11 Lumpeks, Festiwal Etniesy, Bydgoszcz

15/11 Wołyń w pieśniach, Warszawa