2020

styczeń
23/01 Warszawsko-Lubelska Orkiestra Dęta, Galeria Nizio, Warszawa
29/01 Zvanai, nagrania

luty
1/02 zespół Z Lasu, Wydział Biologii UW, Warszawa
28/02 Warszawsko-Lubelska Orkiestra Dęta, Nowy Świat Muzyki, Warszawa

marzec
18/03 Lumpeks, Strefa, Kraków [KONCERT PRZENIESIONY NA 12.11]
19/03 Lumpeks, Sparif, Warszawa [KONCERT PRZENIESIONY_DATA WKRÓTCE]
20/03 Lumpeks, Festiwal Etniesy, Bydgoszcz [KONCERT PRZENIESIONY NA 13.11]
21/03 Wołyń w pieśniach, Warszawa [KONCERT PRZENIESIONY NA 15.11]
28/03 Pieśni Przejścia, Warszawa [KONCERT PRZENIESIONY_DATA WKRÓTCE]
29/03 Pieśni Przejścia, Miedźno k/Częstochowy [KONCERT PRZENIESIONY_DATA WKRÓTCE]

kwiecień
03/04 muzyka na żywo do filmu, Festiwal kina niemego, Warszawa [WYDARZENIE PRZENIESIONE NA 2.10]
20-25/04 Z Lasu, Festiwal Wszystkie Mazurki Świata, Warszawa [FESTIWAL PRZENIESIONY_DATA WKRÓTCE]

maj
7/05 Kabouters, Paryż [KONCERT ODWOŁANY]
9/05 Warszawsko-Lubelska Orkiestra Dęta, Festiwal Grzesiuka, Warszawa [KONCERT ODWOŁANY]
11-13/05 MUJI project, nagrania [WYDARZENIE PRZENIESIONE na 1-2.09]
15/05 Lumpeks, Festiwal Nowa Tradycja, Warszawa [KONCERT PRZENIESIONY – DATA WKRÓTCE]
23/05 Warszawsko-Lubelska Orkiestra Dęta, Festiwal KODY, Lublin [KONCERT PRZENIESIONY – DATA WKRÓTCE]

czerwiec
14/06 Kabouters, Poitiers [KONCERT ODWOŁANY]

lipiec
2/07 LUMPEKS, Festiwal Skrzyżowanie Kultur, Kraków
9/07 LUMPEKS, Festiwal Dźwięki Północy, Gdańsk [KONCERT PRZENIESIONY – DATA WKRÓTCE]

sierpień

1-2/08 Z Lasu, rezydencja
8/08 Z Lasu, festiwal Pieśni Bagien, Parczew
12-14/08 LAMENT, nagrania filmu
19/08 Orkiestra Jarmarku Jagiellońskiego, Lublin

23/08 Z Lasu, Jarmark Jagielloński, Lublin
26-30/08, festiwal FANFARA

wrzesień

1/09 MUJI project, nagrania
12/09 Z Lasu, Urszulin
22-26/09 Lumpeks, festiwal RPC, Warszawa
25/09 Warszawska Orkiestra Sentymentalna, Warszawa

październik

30/09-2/10 warsztaty śpiewu, festiwal Wszystkie Mazurki Świata, Warszawa
2/10 Lumpeks, PREMIERA PŁYTY, Polskie Radio, Warszawa
3/10 Lumpeks, festiwal Dźwięki Północy, Gdańsk
11/10 Z Lasu, PREMIERA PŁYTY, Centrum Promocji Kultury, Warszawa

23-24/10 Warszawska Orkiestra Sentymentalna
31/10 Pieśni Przejścia, Suchowola

listopad

12/11 Lumpeks, Strefa, Kraków