Pieśni Stanisława Brzozowego

Stanisław Brzozowy (1901-1980)

Był wybitnym śpiewakiem kurpiowskim posiadającym bogaty repertuar pieśni religijnych i świeckich. Brzozowy za życia nie został doceniony w szerszym kręgu niż lokalna społeczność – nie wystąpił na żadnym przeglądzie, pokazie, ani festiwalu. Sprawował natomiast służbę śpiewaka pogrzebowego, a w Krobi i okolicach był znany ze śpiewania niemal przez cały dzień podczas prac gospodarskich. Kontynuował tradycje muzyczne Kurpiów Zielonych wykonując pieśni swojego ojca Leona – również wybitnego śpiewaka. Przyczynił się do kontynuacji tradycji śpiewaczych przez jego córki. Styl śpiewaczy Stanisława Brzozowego jest unikalny – oprócz elementów stylu śpiewaczego charakterystycznego dla kurpiowskich śpiewaków (używanie rezonatora piersiowego, szeptany przedtakt, użycie glissand, gwarowość z śpiewie), zawiera niepowtarzalne elementy indywidualnego stylu (bogata melizmatyka, apokopa, improwizacja muzyczna, ornamentyka oraz specyficzne zakończenie fraz muzycznych określane przez siebie samego jako „kulasiki”). Tym samym, repertuar śpiewaka stanowi bardzo ciekawy materiał do pracy. Zajmuję się tym repertuarem od kilkunastu lat.

Scroll to Top